שקע לנגרר מתכת 7 פינים

שקע חשמל 7 פינים (ממתכת) עבור חשמל לנגרר שמתחבר לרכב.

65.00