עגלת סבלים אלומיניום עם מחליקיים גלגלים מלאים

650.00