עגלת סבלים אלומיניום עם מחליקיים גלגלים מלאים

690.00