עגלת סבלים אלומיניום דו מצבית גלגלים פניאומטיים

700.00