עגלת סבלים אלומיניום דו מצבית גלגלים פניאומטיים

כושר העמסה עד 250 ק”ג במצב 2 גלגלים
כושר העמסה עד 350  ק”ג במצב פתיחה 4 גלגלים

900.00