עגלת סבלים אלומיניום דו מצבית גלגלים מלאים

750.00