עגלת סבלים אלומיניום דו מצבית גלגלים קשיחים נגד תקרים

כושר העמסה עד 250 ק”ג במצב 2 גלגלים כושר העמסה עד 350 ק”ג במצב פתיחה 4 גלגלים

970.00