סט חיבור אויר מהיר (זכר + נקבה) לצינור אויר "5/16

סט חיבורים לצינור אויר גומי

70.00