חיבור אויר מהיר נקבה פרפר למשאית

יציאת אויר ממדחס משאית לחיבור נקבה של צינור.

 

40.00