חובק לרגל חניה

חבק זה מיועד לחבר בין רגל חניה עגולה לבין עגלה/נגרר ניתן לכוון לפי צורך.

30.00