גלגל מסתובב עם מעצור וציר לעגלת סבלים דו מצבית

70.00