בודק לחץ לצמיגים עד 100PSI כולל שסתום שחרור לחץ

52.00